Voiko vapaa-ajan asuntoon muuttaa asumaan vakituisesti?

Rakennuksen käyttötarkoitus on määritelty ja hyväksytty rakennusluvassa. Käyttötarkoitus tulee olla kaava-alueella kaavan mukainen. Näin ollen asunnon käyttötarkoitusta ei voi luvan hakija itse vapaasti määritellä tai muokata jälkikäteen.

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii usein asunnon käyttötarkoituksen muutoksen

Kesämökin käyttötarkoitukseksi on usein rakennusluvassa merkitty vapaa-ajan asunto. Jos mökki on vapaa-ajan asunto, asukkaiden on haettava käyttötarkoituksen muutosta. Kesämökille ei siis voi muuttaa vakituisesti asumaan ilman lupamenettelyä.

Kunnan rakennusvalvonta antaa ohjeistusta ja tietoa mahdollisuudesta muuttaa käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii joko rakennusluvan tai poikkeamispäätöksen. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee ehdot mökille muuttamisesta, mutta kunnat tekevät päätökset poikkeusluvista.

Kuntien välillä on vaihtelevia käytäntöjä vapaa-ajan asuntojen käyttämisestä vakituisena asuntona. Osa kunnista vaatii, että vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus muutetaan vakituiseksi asunnoksi, kun taas osa kunnista hyväksyy vakituisen asumisen vapaa-ajan asunnolla ilman käyttötarkoituksen muuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuitenkin mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii käyttötarkoituksen muuttamisen, minkä vuoksi ei ole syytä liian helpolla luottaa naapureiden sanaan tai yleiseen käsitykseen oman kesämökkikunnan käytännöistä.

Rakennusvalvontaviranomaisen tulkintakannanoton mukaan pysyvänä asumisena pidetään kesämökillä kirjoilla olemista. Ennen kesämökille muuttamista on syytä kääntyä kunnan rakennusvalvonnan puoleen ja pyytää sieltä ohjeistusta mahdollisista lupamenettelyistä.

Pelkkä käyttötarkoituksen muutos ei välttämättä ole riittävää, koska ympärivuotinen asuminen asettaa vaatimuksia myös itse kesämökille. Lisäksi on otettava huomioon energiamääräykset, sähköjen riittävyys ja mahdolliset jäte- ja vesihuollon vaatimukset.

Laura Mäkinen

Myyntijohtaja, lakimies, LKV

Myyntijohtajana tuen Huom! Tähtivälittäjiä päivittäin asuntojen myyntityössä ja vastaan laillisuusvalvonnasta sekä lakineuvonnasta.

Lue lisää Laurasta >

Ota yhteyttä

Liittyipä asiasi sitten asunnon ostamiseen, myymiseen, välittäjiimme, palveluihimme tai mihin tahansa, jätä meille viesti.

Contact us