Ole huolellinen omakotitaloa myydessäsi

Omakotitaloa myydessä kannattaa luottaa asiantuntevan kiinteistönvälittäjän apuun, sillä kiinteistökauppa on monelta osin tarkemmin säännelty kuin asunto-osakekauppa.

 

Kiinteistökauppa eroaa asunto-osakkeen kaupasta erityisesti vastuukysymysten ja kaupan muotovaatimusten osalta. Siinä missä asuntokauppa pohjautuu asuntokauppalakiin, kiinteistökauppaa säätelee maakaari.

Omakotitalon myynti on kiinteistökauppa

Omakotitaloa eli kiinteistöä myydessä kaupalle on asetettu maakaaressa tietyt muotovaatimukset – kiinteistökauppa on siis sitova vain silloin, kun se on tehty oikein. Muotovaatimukset edellyttävät, että kirjallisen kauppakirjan lisäksi kaupalle tarvitaan kaupanvahvistajan vahvistus, joka tehdään sekä myyjän että ostajan läsnä ollessa. Nykyään vaihtoehtona on myös tehdä kauppa sähköistä kaupankäyntijärjestelmää hyödyntäen, jolloin kaupanvahvistajaa ei tarvita.

Muotovaatimus koskee myös ostotarjouksia: maakaaren mukaan kirjallinenkaan ostotarjous ei ole osapuolia sitova, ellei kaupanvahvistaja ole ostotarjousta vahvistanut. Maakaaressa ostotarjouksen sijaan käytetäänkin termiä esisopimus.

Myyjän vastuu virheistä omakotitalon kaupassa on viisi vuotta

Omakotitalon myynnissä tulee muistaa, että myyjän vastuu kiinteistön virheistä on viisi vuotta. Siksi myyjän kannattaa olla mahdollisimman hyvin selvillä myymäänsä kiinteistöön liittyvistä asioista ja kertoa niistä mahdollisimman avoimesti: mitä enemmän myyjä osaa kertoa kaupan kohteesta ostajalle, sitä parempi on lopputulos ja ongelmilta vältytään.

Kiinteistön rajat, pinta-alat ja rakennusten kunto ovat tyypillisesti sellaisia seikkoja, jotka kannattaa selvittää mahdollisimman tarkasti ennen kaupantekoa. Kunnon selvittämiseksi voi olla tarpeen kääntyä kuntotarkastajan puoleen, jotta rakennuksen tilasta saadaan riittävästi puolueetonta tietoa.

Joskus kiinteistössä voi kaupanteon jälkeen ilmetä sellainen virhe, josta myyjä ei ole ollut tietoinen. Myyjä on vastuussa myös salaisista virheistä, kunhan ostaja ilmoittaa niistä viiden vuoden kuluessa. Ostajalla voi olla virheiden seurauksena oikeus vaatia hinnanalennusta ja joissain tapauksissa kaupan purkua ja vahingonkorvausta.


Tärkeimmät vinkit omakotitalon myyjälle:

  1. Tiedä, mitä myyt – ota selvää ja teetä mahdollisesti kuntotarkastus. Kuntotarkastus ei poista myyjän vastuuta salaisten virheiden osalta, mutta antaa paljon tietoa kiinteistön kunnosta.
  2. Ole avoin – kerro ostajalle kaikki tiedossasi olevat kiinteistöön liittyvät seikat, myös mahdolliset epäilyksesi. Mitä todenmukaisempi kuva ostajalla on kohteesta, sitä todennäköisemmin vältetään riidat kaupanteon jälkeen.
  3. Käytä välittäjää. Kiinteistön kauppa on juridisesti monimutkaisempaa kuin asunto-osakkeen, joten asiantuntevan välittäjän apu voi olla tarpeen. Kiinteistönvälittäjä osaa kysyä ja selvittää kaupan kohteesta paljon sellaista tietoa, mikä ei välttämättä tulisi muuten mieleen.

Ota yhteyttä

Liittyipä asiasi sitten asunnon ostamiseen, myymiseen, välittäjiimme, palveluihimme tai mihin tahansa, jätä meille viesti.

Contact us