Asuntokaupan purkaminen

Asuntokaupan purkaminen edellyttää aina joitain erityisiä syitä, eli ilman purkuun oikeuttavaa perustetta oikeutta kaupan purkamiseen ole. Oikeus kaupan purkamiseen voi olla sekä myyjällä että ostajalla.

Laura Mäkinen

Myyntijohtaja, lakimies, LKV

Myyntijohtajana tuen Huom! Tähtivälittäjiä päivittäin asuntojen myyntityössä ja vastaan laillisuusvalvonnasta sekä lakineuvonnasta.

Lue lisää Laurasta >

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos asunnossa on virhe, josta aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Kaupan purkaminen on poikkeuksellinen ja viimekätinen toimenpide eikä purkuoikeutta ole, mikäli virhe voidaan muilla tavoin oikaista. Hinnanalennus onkin ensisijainen ja yleisin seuraamus, johon ostajalla on oikeus virheen perusteella. Mikäli hinnanalennus ei kuitenkaan ole riittävä seuraamus johtuen virheen merkityksestä, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Arvioitaessa oikeaa seuraamusta painoarvoa annetaan mahdollisuuksille korjata virhe ja korjauksesta aiheutuville kustannuksille. Mikäli virheen korjaaminen ei ole mahdollista, voidaan päätyä kaupan purkamiseen.

Ennen kuin ostaja haluaa käyttää purkuoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa myyjälle havaitsemastaan virheestä sekä vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa. Kaupan purkamisen jälkeen myyjän tulee palauttaa saamansa kauppahinta ostajalle ja ostajan taas tulee palauttaa myyjälle asunnon tai kiinteistön hallinta sekä osakekirja tai mahdolliset panttikirjat.

Myös myyjällä on tietyin edellytyksin oikeus purkaa asuntokauppa, mikäli ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa. Asunto-osakkeen kaupassa myyjä ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen johdosta sen jälkeen, kun osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu ostajalle. Kiinteistön kaupassa myyjällä on oikeus purkaa kiinteistön kauppa, jos ostaja viivästyy olennaisesti kauppahinnan suorittamisessa ja kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona.

Kaupan purkaminen voi tapahtua joko tuomioistuimen kautta tai osapuolten keskinäisellä purkusopimuksella.

Ota yhteyttä

Liittyipä asiasi sitten asunnon ostamiseen, myymiseen, välittäjiimme, palveluihimme tai mihin tahansa, jätä meille viesti.

Contact us